Home

Wat is Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet eens zichtbaar. Asbest is in het verleden veel gebruikt in de bouw vanwege de goede eigenschappen. Het is sterk, slijtvast en isolerend. Asbest is bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. De grote risico’s die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend.  test

Asbest werd lange tijd gebruikt als bouwmateriaal, omdat de stof zowel sterk als flexibel is. Reeds in de jaren ’30 van de vorige eeuw wist men al van de gevaren van asbest, maar het de stof werd nog decennia toegepast. Vooral bij de wederopbouw, na de Tweede Wereldoorlog, werd asbest veel ingezet. Ook in de jaren ’70 en ’80 werd asbest intensief gebruikt als bouwmateriaal.

Op 1 juli 1993 werd het verboden om asbest te bewerken, te verwerken of in opslag te houden. Is uw woning gebouwd na die datum, ga er dan vanuit dat er in jouw woning geen asbest verwerkt is.